Blog

انجام پایان نامه مدیریت

10 Apr 2019

انجام پایان نامه مدیریت با تیم متخصص مدیریت ، زبان و آمار از دانشگاه تهران:

انتخاب موضوع رایگان، ارائه مقاله بیس حتی 2014- ارائه مقاله بیس برای موضوع شما و ارسال پرسشنامه بهمراه آن، تدوین فصل دوم پایان نامه با استفاده از مترجمین متخصص مدیریت که دارای چندین کتاب ترجمه شده در رشته مدیریت هستند، تدوین فصل سوم و استخراج پرسشنامه از مقاله بیس و همراستا با مدل تحقیق، درصورت عدم وجود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طراحی شده و تحلیل عاملی خواهد شد،  تحلیل داده های آماری برای فصل 4، چنانچه دارای داده های مناسبی نیستید و یا فرصت توزیع پرسشنامه را ندارید اینکار توسط موسسه برایگان انجام خواهد شد، حتی دانشجویانی که با موسسه پایان نامه ندارند میتوانند از این خدمت بصورت رایگان بهره مند گردند،  انجام فصل پنجم پایان نامه مدیریت و مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات دانشمندان و محققان قبلی، ارائه پیشنهادات مناسب با فرضیات، ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی و در نهایت محدودیت های تحقیق، لازم به ذکر است کلیه رفرنسهای پایان نامه توسط نرم افزار ویرایش شده و روشهای مختلف منبع دهی بنا به درخواست استاد شما قابل انجام است

پایان نامه مدیریت یکی از اساسی ترین مراحل در کسب مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است. موسسه ام تز دارای 3 تیم جداگانه برای تدوین پایان نامه مدیریت است.

این تیم ها شامل تیم مدیریت تیم زبان و تیم آمارمی باشند.

پروپوزال مدیریت توسط ترکیب تیم مدیریت و زبان و در راستای ترجمه تخصصی متون مقاله های بیس تدوین میگردد.

روند بدین صورت است که موضوع انتخابی شما- ارائه توسط خود شما و یا انتخاب از لیست موضوع-- بررسی شده و با توجه به مقاله بیس مدل آن استخراج شده و سپس بیان مساله، ضرورت ،موضوع، پیشینه، ، اهداف، سوالات ،فرضیات ، روش تحلیل و تحقیق و سپس منابع و تعاریف عملیاتی  لغوی به ترتیب نوشته میشود. 

در هر یک از مراحل تدوین پروپوزال مدیریت از انتخاب موضوع پروپوزاال تا تایید نهایی شما بطور کامل از روند کار مطلع گشته و با آموزشهای ما تحت فایل ارسالی و یا بصورت شفاهی بر موضوع کاملا نسلط خواهید گشت. کل این روند تنها در یک هفته انجام خواهد شد.

 

مراحل کلی انجام پایان نامه بصورت زیر است:

 بخش اول: تصویب پایان نامه

 1. انتخاب عنوان که بصورت رایگان توسط موسسه ارائه میشود
 2. تأیید عنوان پیشنهادی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، ترجیحا، باید حداکثرتا پایان نیمسال سوم عنوان و پروپوزال خودرا درجلسه ی شورای تحصیلات تکمیلی، که به صورت ویژه برای تصویب عنوان پایان نامه آنها تشکیل شده است، ارایه نمایند. استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی، ازمیان اعضای دانشکده با حداقل مرتبه استادیاری، تعیین می شود. انتخاب استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج از دانشگاه صورت می گیرد. بدیهی است عواقب ناشی از تأخیر در ارایه عنوان پایان نامه به شورای تحصیلات تکمیلی به عهده ی دانشجو است. لذا توصیه میشود دانشجویان محترم بلافاصله پس از تایید موضوع چنانچه تصمیم به انجام دارند با موسسه تماس بگیرند: 09124229089

همچنین در صورت پیشنهاد استاد مشاور از خارج دانشکده، ضروری است سوابق علمی و پژوهشی استاد مشاور نیز به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت بررسی وتأیید ارایه شود. اکیدا توصیه میکنیم از اساتید خارج از دانشکده استفاده نکنید. چنانچه ناگزیر به انجام این کار شدید با ما تماس بگیرید تا از اساتید بنام و منتخب دانشگاه ها تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی به شما معرفی کنیم و روند  پایان نامه مدیریت را تسهیل کنیم.

دانشجو با تکمیل فرم پیشنهادی پایان نامه مدیریت وتحویل آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تصویب کارپایان نامه خود را آغاز می کند. در صورت عدم موافقت شورا با عنوان پیشنهادی، دانشجو موظف است عنوان جدیدی را مجددا به شورا ارائه دهد. مسوولیت راهنمایی دانشجو از نخستین نیمسال تحصیلی برعهده ی استاد راهنماست که به درخواست دانشجو از میان اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیاری و بالاتر (با سه سال سابقه ی تدریس یا تحقیق دردوره کارشناسی ارشد) با موافقت عضو هیأت علمی و تأیید گروه آموزشی ذی ربط تعیین می شوند.

دانشجو موظف است از پایان نیمسال اول تحصیلی وحداکثرتاپایان نیمسال سوم عنوان رساله ی خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و فعالیت پژوهشی خود را آغاز نماید. اعضای جلسه ی دفاع عبارت اند از : استاد راهنما، استاد(ان)مشاور ، دو داور و نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده که جلسه بااین اعضا رسمیت پیدا می کند.

 1. تعیین استاد راهنما:

برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، استادراهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی ازاعضای هیأت علمی دانشکده و با حداقل مرتبه ی استادیاری تعیین می شود.چنانچه اساتید دانشگاه شما دارای ظرفیت خالی نیستند با موسسه تماس بگیرید تا از میان اساتید بنام رشته مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تربیت مدرس ، شهید بهشتی ، علوم و تحقیقات و... که دارای ظرفیت خالی هستند به شما معرفی گردد.

 1. گزارش پیشرفت کار :

دانشجوی تحصیلات تکمیلی موظف است پس از تصویب عنوان پایان نامه، گزارش پیشرفت کار خود را براساس جدول زمانبندی تعیین شده در قالب فرم های مربوط (که با همین عنوان تهیه شده است) به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور برساند. همچنین یک نسخه ازگزارش پیشرفت کار خودرا به کارشناس شورای تحصیلات تکمیلی ارائه کند، این گزارش ها در پرونده ی دانشجو ثبت می شود. موسسه ام تز گزارش تکمیلی و کاملی از روند انجام پایان نامه مدیریت را در اختیار شما قرار خواهد داد.

 1. زمان بندی:

دانشجوی تحصیلات تکمیلی موظف است پس از ابلاغ تصویب عنوان پایان نامه ، فعالیت های پژوهشی پایان نامه ی خود را در قالب فرم زمان بندی ارائه نموده و دو ماه مانده به پایان مهلت قانونی نسخه های نهایی را تحویل استاد راهنما و استاد مشاور دهد. موسسه ام تز کل کار پایان نامه را نهایتا بین 2 تا 3 ماه و در صورت فورس زمانی شما حتی زیر 2 ماه انجام خواهد داد.

چنانچه دانشجو درنیمسال پنجم هم موفق به اتمام کار نشود، باید نسبت به انتخاب واحد درس پایان نامه و ارسال فرم تکمیل شده تقاضای تمدید سنوات برای نیمسال ششم تحصیلی اقدام کند.

لازم به ذکر است چنانچه دانشجویی در نیمسال ششم نیز موفق به دفاع از پایان نامه ی خود نشود، باید ضمن گذارندن مراحل بالا (یعنی تمدیدسنوات برای نیمسال هفتم ) و کسب تأیید کمیته ی موارد خاص دانشگاه، مراحل تحصیلی خود را دنبال نماید. لازم به ذکر است که تمدید سنوات نیمسال هفتم با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه قطعیت می یابد. اکیدا توصیه میگردد بفکر تمدید سنوات نباشید چرا که بطور معمول پایان نامه های مدیریتی که به ترم های آخر افتاده اند نمره بسیار کمی گرفته اند.

 فایل نهایی ارائه شده به شما حاوی مطالب زیر خواهد بود:

 • الف) طرح روی جلدپایان نامه

 

ب) صفحه سفید

پ) صفحه  بسم الله الرحمن الرحیم    

ت) صفحه سوم : صفحه ی  عنوان ----------- (که مطابق طرح روی جلدتهیه می شود)

ث) چکیده پایان نامه به فارسی

ج) صورت جلسه دفاع از پایان نامه

چ)  اظهار نامه(= تعهدنامه)

ح ) صفحه تقدیم به

خ ) صفحه تقدیر و تشکر

د) صفحه فهرست مطالب

ژ) صفحه فهرست ضمائم و پیوست

یکى از بهترین شیوه هاى مؤثر در برگزارى بهینه جلسات دفاع از پایان نامه ها، برگزارى جلسات پیش دفاع است. موسسه ام تز آموزش لازًم را در هر فصل بصورت جداگانه به شما ارائه میکندتا در روز دفاع با آگاهی کامل از عنوان موضوع، فرضیات پایان نامه مدیریت وروش تحلیل داده ها به شما ارائه میکند.   آخرین معایب و اشکالات اساسى قابل رفع در پایان نامه  که توسط استاد داور گرفته میشود نیز بصورت رایگان رفع خواهد شد.

فصل دوم پایان نامه مدیریت

فصل دوم پایان نامه مدیریت یکی از مهم ترین بخش های پایان نامه می باشد. موسسه ام تز با بهره گیری از مترجمان متخصص در رشته زبان فصل دوم پایان نامه مدیریت را با بهره گیری از مدل ارائه شده در پروپوزال ، مدلهای مشابه ، مقایسه مدلهای ارائه شده با هم، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی و مبانی نظری انجام خواهد شد. 

انتخاب موضوع جدیدپایان نامه مدیریت

انتخاب موضوع پایان نامه اولین مرحله و مهم ترین مرحله از انجام پایان نامه مدیریت است. در صورتی که در انتخاب موضوع خود مردد هستید و نمیتوانید موضوع مناسبی برای پایان نامه خود انتخاب کنید این کار را به ما بسپارید. تیم تخصصی انتخاب موضوع در موسسه ام تز شما را در این امر یاری می رساند.   انتخاب موضوع به دو صورت در موسسه انجام میگیرد. روش اول بصورت لیستی از جدیدترین موضوعات پیشنهادی است که بر اساس مقالات بیس از ژورنالهای امرالد ، الزویر و ...  که دارای مدل و فرضیه میباشند انتخاب شده و گلچین شده و برای شما ایمیل میشود. روش دوم بر اساس کلید واژه ای است که شما در اختیار ما قرار میدهید و همزمان در سایتهای امرالد و یا ساینس دایرکت و الزویر مقالات مرتبط استخراج شده و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در همین راستا کافیست در مرحله اول  رشته و گرایش خود را به ایمیل سایت بفرستید .  لیستی از موضوعات پایان نامه مدیریت برای شما ارسال می شود. موضوعات ارسالی بهمراه مقاله بیس می باشد.این لیست(در هر گرایش) هر هفته آپدیت می شود. چنانچه این لیست به شما در انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت کمک نمی کند با ما تماس بگیرید تا بصورت آنلاین برای شما موضوع بر اساس مقالات جدید و بروز انجام پذیرید. شما می توانید در صورت تمایل مقاله بیس موضوع درخواستی خود را دریافت کنید.

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه

توجه: لیستهای ارسالی از طرف ما موضوع بندی بر اسای رشته و گرایش و موضوعات جدید شده است . بعبارتی مثلا در گرایش مدیریت دولتی شما در حیطه سرمایه روانشناختی علاقمند به فعالیت هستید. لیست موضوعات به ترتیب زیر در مرحله اول برای کشف زمینه علاقه شما در اختیارتان قرار میگیرد اکثر موضوعات دارای مقاله 2014 به بعد هستند:

1-       رابطه سرمایه روانشناختی با رفتار سازمانی کارکنان

2-        سرمایه روانشناختی و توانمندسازی.

3-        رابطه سرمایه روانشناختی و توان انگیزشی و عملکرد  کارکنان

4-        سرمایه روانشناختی و تعهد

5-       سرمایه روانشناختی و عملکرد.

6-        سرمایه روانشناختی و رضایت شغلي.

7-       سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی.

8-       -سرمايه روانشناختي و رهبري مبادله ای

9-       سرمايه روانشناختي و تسهيم دانش

10-      ارتباط بین سرمایه روانشناختی، کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی

11-      سرمايه روانشناختي مثبت زمينه ساز كارآفريني موفق

12-      سرمایه روانشناختي و کارآفرینی

13-      سرمایه روانشناختی و انطباق پذیری شغلی

14-      سرمایه روانشناختی و فرهنگ سازمانی

15-      سرمایه روانشناختی و تعهد و شهروندی سازمانی

16-     سرمایه و عدالت سازمانی

17-     سرمايه روانشناختي و بهره وري مديران

18-     مطالعه ی آزمایشی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عملكرد شغلی و اشتیاق شغلی كاركنان در یك سازمان

19-      پيش بيني كننده هاي سرمايه روانشناختي 

20-      بررسي رابطه هوش معنوي سرمايه روانشناختي و سرزندگي.

21-     - بررسي رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی در...

22-      :رابطه سبک های رهبری اخلاقی ،حمایتی و ستمگرانه با اثر بخشی سازمانی با سرمایه ی روانشناختی سازمان

23-     بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم سرمایه روانشناختی بر عملكرد شغلی

24-     سرمایه و بهروزي سازمانی، فضیلت سازمانی، جو مثبت گرا.

25-     سرمایه روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان.

26-     تاثیررفتارهای مثبت رهبری روی سرمایه روانشناختی و دلبستگی شغلی کارکنان.

27-     سرمايه رواشناختي و آموزشهاي ضمن خدمت

28-     رابطه سرمایه روانشناختی ، رفتار شهروندی سازمانی

اگر حیطه موضوع مورد علاقه شما نبود حیطه موضوع تغییر پیدا میکند و لیست بعدی ارسال میگردد.

موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی

1-  چگونگی استفاده  رهبران بخش مالی سوئد از برند شخصی در راستای  توسعه برند سازمانی

A study of how leaders in the Swedish financial sector can use their personal brand to shape the corporate brand.

University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET

Author : Amanda Elg; My Engdahl; [2013]

2- رفتار مصرف کننده و اعتماد در تجارت الکترونیک

 

Consumer's behavior and trust in E-commerce

University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Author : Rachel AMIMEUR; Caterina NOCERAS MULET; [2012]
Keywords : Marketing consumer behavior e-commerce;

3- نحوه انگیزش کارکنان در شرکتهای ساخت و ساز سوئد

To motivate employees in a Swedish housing company : AB Älvkarlebyhus

University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Author : QIAN WANG; SISI XIAO; [2011]
Keywords : management; motivate employees; Älvkarlebyhus;

شيوه دفاع از پايان‌نامه تحصيلي

دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا دكتري بايد در پايان دوره تحصيلي خود يك كار تحقيقي ارزشمند ارائه دهند تا نشان دهند كه صلاحيت علمي و پژوهشي لازم را پيدا كرده‌اند. بويژه در مقطع دكتري با نوشتن رساله اثبات مي‌كنند كه به حدي از رشد و كمال علمي رسيده‌اند كه قادرند با رعايت روش‌هاي علمي تحقيق، پژوهش‌هاي جديد انجام دهند، در مورد موضوعات رشته علمي خود اظهار نظر نمايند و با كشفيات جديد خود قلمرو و حوزه معرفتي رشته علمي مربوط را گسترش دهند.

از سوي ديگر كار پژوهشي دانشجو رابطه مستقيمي با قضاوت ديگران درباره شخصيت و توانايي علمي او دارد بنابراين دقت، توجه و همت زايدالوصف او را در اين مرحله حساس از دوره تحصيلي طلب مي‌كند. وقتي رساله يا پايان‌نامه تحصيلي به پايان رسيد بايد جمعي از صاحب‌نظران، استادان و متخصصان رشته تحصيلي دانشجو آن را ملاحظه نمايند و نظرات خود را درباره آن ارائه دهند. از اين رو پديده‌اي به نام دفاع از پايان‌نامه تحصيلي وجود دارد كه در واقع به منزله ارزيابي و سنجش توانايي علمي دانشجوست.

دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل دانشجو پس از پايان كار تحقيق وي اقدام به برگزاري جلسه دفاع مي‌نمايند. قبل از جلسه دفاع، گزارش تحقيق آماده شده به صورت دست‌نويس يا تايپ شده براي استادان و اعضاي جلسه دفاع ارسال مي‌گردد تا آن را مطالعه كنند.

شركت‌كنندگان در جلسه دفاع را افراد زير تشكيل مي‌دهند:

1) هيأت داوراني كه متخصصان همان رشته بوده و معمولاً استاد راهنما، استادان مشاور نيز در آن عضويت دارند و نقش اصلي به عهده استاد راهنماست.

2) علاقه‌مندان به موضوع تحقيق مانند: دانشجويان، محققان، استادان و ساير افراد كه در جلسه دفاع شركت مي‌كنند.

3) دانشجو كه گزارش تحقيق خود را به جلسه ارائه داده به سؤالات هيأت داوران پاسخ مي‌دهد
تاريخ برگزاري جلسه دفاع معمولاً به وسيله آگهي در جعبه اعلانات يا با ارسال نامه و نظاير آن توسط دانشكده به اطلاع عموم رسانده مي‌شود تا كساني كه علاقه‌مند به شركت در جلسه دفاع باشند بتوانند در آن حضور يابند. معمولاً طول زمان برگزاري جلسه دفاع بين 5/1 تا 2 ساعت در‌نظر گرفته مي‌شود و به اطلاع مجريان، دانشجويان و هيأت داوران مي‌رسد.

در برگزاري مراسم دفاع مراحل زير به ترتيب انجام مي‌پذيرد:

مرحله اول: استقرار هيأت داوران، دانشجو، شنوندگان و مهمانان و علاقه‌مندان در محل‌هاي مخصوص

مرحله دوم: اعلام برنامه جلسه دفاع توسط مجري و قرائت كلام الله مجيد، حدود 5 دقيقه

مرحله سوم: افتتاح جلسه دفاع به وسيله استاد راهنما و اظهارنظر راجع به تحقيق و نقش و شخصيت دانشجو، حدود 5 دقيقه

مرحله چهارم: ارائه گزارش تحقيق به وسيله دانشجو به شرح زير، حدود 50 دقيقه

-ابراز تشكر از استادان راهنما، مشاور، كليه همكاران و مساعدت‌كنندگان و سپس بيان انگيزه انتخاب موضوع و ضرورت و اهميت انجام تحقيق، حدود 5 دقيقه

-بيان روش تحقيق شامل مسأله و سؤالات تحقيق، فرضيه‌ها، روش‌هاي نمونه‌گيري و حجم نمونه، روش‌هاي گرد‌آوري اطلاعات، شيوه استخراج، تنظيم و طبقه‌بندي داده‌ها، روش تجزيه و تحليل اطلاعات و ابزارهاي به كار گرفته شده، زمان، بودجه و نيروي انساني صرف شده و اشاره به خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها در ارتباط با روش‌هاي كار، حدود 15 دقيقه

-بيان داده‌ها و نتايج كار، ارزيابي فرضيه‌ها (تأييد يا رد آنها) اعلام نظر و پيشنهاد، اشاره به فرايند و نتيجه كار، زمنيه‌هاي به كار‌بستن نتايج تحقيق، پيشنهادهاي تازه براي تداوم تحقيقات درباره موضوع مورد علاقه و غيره، حدود 25 تا 30 دقيقه

مرحله پنجم: اظهار نظر و سؤال از دانشجو به وسيله هيأت داوران با توجه به گزارش تحقيق و اظهارات دانشجو در جلسه دفاع، حدود 30 تا 60 دقيقه

مرحله ششم: شور هيأت داوران و اعلام نظر نهايي درباره پايان‌نامه، حدود 15 تا 30 دقيقه

مرحله هفتم: اعلام رأي نهايي هيأت داوران پس از اتمام بررسي يا رأي‌گيري به وسيله استاد راهنما، حدود 5 دقيقه


نكات قابل ذكر:

1) دانشجو بايد مراقب وقت خود باشد و سعي كند گزارش خود را به طور خلاصه و رسا به جلسه ارائه كند و از حاشيه روي و توضيحات اضافي پرهيز نمايد تا بتواند در وقت مقرر حق مطلب را ادا كند و گزارش توجيهي خوبي به هيأت داوران و جلسه ارائه نمايد.

2) در فاصله زماني كه هيأت داوران كار شور و بررسي و اظهار نظر درباره پايان‌نامه را انجام مي‌دهد فرصت مناسبي براي بحث و گفت و گو بين دانشجو و شركت‌كنندگان در جلسه دفاع در خارج از محيط جلسه است آنها مي‌توانند سؤالات خود را درباره موضوع تحقيق و نيز گزارش آن با دانشجو در ميان بگذارند البته اين كار در رأي هيأت داوران تأثيري ندارد.

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت دولتی

9 Apr 2019

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت دولتي 

 • بررسي رابطه بين برنامه تحصيلي دوره فوق‌ليسانس مراكز آموزش مديريت دولتي و احتياجات سازمانها در اين زمينه با تاكيد بر نظرات دانشجويان رشته مزبور
 • بررسي تاثير ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني در عملكرد مديريت و از ديدگاه مديران با سابقه سازمانهاي دولتي در ايران
 • تاثير بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي مكانيزه در تصميم گيري مديران مركز آموزش مديريت دولتي از ديدگاه مديران و كارشناسان
 • بررسي ميزان آشنايي مديران سازمانهاي دولتي استانX با مهارتهاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي سازمان
 • بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران سازمانهاي دولتي در استان X
 • بررسي تاثير ساختار سازماني وشيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمارستاني وتعيين الگوي مناسب براي ارتقا آن در بيمارستانهاي عمومي-دولتي ايران
 • مقايسه مديريت شركت‌هاي پيمانكاري دولتي : نصب پست ، ساختمان و احداث خطوط و نيروگاه (پيمانير) با مديريت بخش خصوصي پيمانكاري
 • برقراري بررسي مهارت فردي مديريت زمان با مهارت سازماني آن در بين مديران دبيرستانهاي دولتي شهرستان X
 • عنوان: بررسي نگرش مديران و دبيران دبيرستانهاي دولتي پسرانه شهرستان X درباره حدود اختيار تصميم‌گيري در مديريت مدرسه محور و تعيين زمينه‌هاي تصميم‌گيري موثر بر آموزش و يادگيري براساس طبقه‌بندي گليكمن
 • طراحي و تبيين نظامات انتخاب و انتصاب مديران با جهت‌گيري بهبود مديريت دولتي (موضوع بند X اهداف برنامه X)
 • مقايسه سبك مديريت دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غيرانتفاعي شهر X
 • بررسي مديريت مالي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي ايران
 • بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي معلمان در مدارس ابتدايي و راهنمايي (دولتي و غيرانتفاعي) پسرانه شهر X
 • بررسي نگرش مديران دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي شهر X نسبت به وظايف و نقش‌هاي مديريت آموزشي و ارتباط آن با عملكرد آنان از نظر دبيران
 • بررسي عوامل و زمينه هاي تمركز زدايي با استفاده از مدل سه شاخگي در مركز آموزش مديريت دولتي
 • بررسي مقايسه اي سلامت سازماني مدارس زير نظر مديران فارغ التحصيل رشته مديريت آموزشي با مديران ساير رشته ها از نظر دبيران آنها در دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهرستان X
 • مطالعه تطبيقي پيرامون مديريت مالي و سيستم‌هاي حسابداري در بخش دولتي و در بخش خصوصي و مقايسه اين سيستم‌ها با يكديگر
 • نظارت مالي دولت در سازمانهاي دولتي و نقش آن در بهبود مديريت سازمان
 • بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در بيمارستان‏‎‎‏هاي دولتي (مطالعه موردي بيمارستان X)
 • عنوان: موسسات انتفاعي و بازرگاني دولتي از ديدگاه اقتصاد ملي و مديريت
 • بررسي ارتباط بين نگرش مديران نسبت به طبيعت انسان و سبك مديريت آنان در دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي استان X نام
 • بررسي رابطه اندازه سازمان و نظام مديريت منابع انساني (سازمانهاي دولتي مستقر در مركز استان X)
 • نقش سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بهبود مديريت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي
 • بررسي مديريت موجود در مدارس متوسطه دولتي دخترانه شهر X از ديدگاه مديران و معلمان و مقايسه آن با شاخص هاي مديريت تحول
 • مقايسه آگاهي مديران دبيرستانهاي دخترانه‌دولتي با غيرانتفاعي از وظايف مديريت آموزشي و مقايسه عملكرد مديريتي‌آنها از ديدگاه دبيران در شهر X
 • كاربرد ‏‎QFD‎‏ ‌‏‎تامين ‎‏خواسته هاي مشتري به الزامات آموزش در مركز آموزش مديريت دولتي استان X
 • تحقيق پيرامون مديريت آمار در سازمانهاي دولتي ايران

 

       محورهاي مورد نظر براي انجام پایان نامه و تحقيق در مديريت دولتي:

 • مدیریت منابع انسانی،
 • هوش هیجانی،
 • چابکی سازمان،
 • هماهنگي راهبردي عناصر سازماني،
 • عملكرد سازمان،
 • استراتژی های منابع انسانی،
 • مديريت دانش،
 • سبک های مدیریت تعارض،
 • اثربخشی سازمان،
 • فرهنگ سازمان،
 • تعهد سازمان،
 • توانمندسازی منابع انسانی،
 • سبک رهبري،
 • خلاقيت سازماني،
 • پاسخگویی سازمانی،
 • اعتماد عمومی،
 • شهروندی سازمانی،
 • سودآوری سازمان،
 • عدالت سازمانی،
 • مدیریت مشارکتی،
 • حفظ ونگهداری منابع انسانی،
 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)،
 • رضایت شغلی،
 • ساختار سازماني،
 • جو سازماني،
 • سلامت سازماني،
 • فساد اداری،
 • خصوصي سازي،
 • فناوري اطلاعات،
 • سرمایه اجتماعی،
 • سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري)

چگونه درباره یک موضوع فارسی، مقاله انگلیسی جدید پیدا کنیم؟

9 Apr 2019

آشنایی با ساینس دایرکت

 

بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مشکل یافتن مقالات مواجه هستند و اصولا نمی دانند از چه راهی باید به دنبال مقاله لاتین یا فارسی مورد نظر خود بگردند.

البته مساله بسار مهم در این زمینه صبر و حوصله و پشتکار دانشجو است که می تواند او را به بهترین منبع و ماخذ رهنمون سازد.

ابتدا باید بدانیم که آنچه در اینترنت یافت می شود و البته به صورت رایگان نیز هست اغلب در جهت راهنمایی و دادن سرنخ به ما هستند و نباید انتظار داشته باشیم تمام آنچه را که لازم داریم در اینترنت بیابیم اما میتوان سرنخهای بسیار خوبی در اینترنت بدست آورد.

 

 گاهی بنا به درخواست استاد و یا برای انجام یک مقاله نیاز دارید که چند مقاله لاتین درباره موضوع مورد نظر خود را در اینترنت بیابید. البته عده ای از اساتید بخاطر سهولت کار شما تعدادی از کلیدواژه های لاتین را به شما میدهند اما گاهی اوقات نیز هیچ چیز در دست ندارید.

گاهی اوقات کار از این هم سخت تر می شود و استاد اصرار دارد که حتما مقالات شما باید مربوط به سالهای اخیر باشند. و دنبال این هستند که ایده های جدید را از این مقالات بگیرند تا دانشجو روی روش ها و ایده های جدید کار کند، تا بتوانند در همان مجلات، ایده بهینه شده و کار تحقیقاتی را با شما دانشجوی تحصیلات تکمیلی چاپ کنند.

این در مورد استادهایی صادق است که در لبه علم، روزگار می گذرانند و تمایل دارند که فقط کارها و ایده های جدید را تجربه کنند. اما بنابر تجربه گاه ایده هایی از مقالات بسیار قدیمی هم یافت می شوند. ایده هایی که به علت عدم اقبال جامعه علمی آن روز عقیم مانده اند اما در حال حاضر میتوان با اندکی تغییر و شرح و بسط ایده ی بسیار نو و جدیدی را از خلال آنها استخراج نمود.

در این قسمت هم شما به زودی یاد خواهید گرفت که چگونه سریع مطالب را جستجو کرده و به نتیجه برسید.

 

به مثال ذیل توجه فرمایید:

ما یک مقاله انگلیسی در مورد بررسی اثرات زلزله رو خطوط لوله نفت و نقش آن در آسیب های اجتماعی می خواهیم بیابیم.

و یا

جستجوی مقاله ای برای پایان نامه ای با عنوان "توسعه فضای شهری با محوریت گردشگری پایدار"

در این موارد توصیه می شود که به شکل ذیل عمل فرمایید:

 

1- یافتن کلمات تخصصی به لاتین

قبل از هر چیز، کلمات عنوانی را که دارید، به لاتین پیدا کنید. توجه ! عنوان را ترجمه نکنید. تنها کلمات کلیدی عنوان فارسی را به لاتین پیدا کنید. مستحضر باشید که کلمات تخصصی هستند و نباید اشتباه کنید. استاد راهنما بهترین فرد برای راهنمایی شما در این ترجمه خواهد بود و از ایشان بخواهید در این هنگام کمک شما باشد.

یادتان باشد برای یک نتیجه خوب در جستجو شما نبایستی جمله و عبارت را سرچ کنید. فقط کلمه! این هنر شماست که بعد از پیدا شدن نتیجه جستجو ببینید:

•          کدام عنوان مقاله مرتبط با عنوان کار شماست.

•          اگر مقاله ای نزدیک با موضوع تان پیدا کردید، سریعا  روی مجله مربوطه تمرکز کنید، شاید مقاله های دیگری هم داشته باشد. و سرچ خود را به آن مجله اختصاص دهید.

•          این هنر شماست که وقتی یک کلمه نتیجه نمی دهد بتوانید از ترکیب دو کلمه به هدف خود برسید.

•          اگر یک کلمه خاص جواب نداد، سرچ را با کلمه دیگری ادامه دهید.

•          چکیده مقالات را بخوانید، شاید مرتبط بود!

•          های لایت های مقالات (قسمت های برگزیده مقاله) که امروزه کنار نتایج جستجو می آید هم می تواند کمک کند.

•          و اگر یک پایگاه مثل ساینس دایرکت برای هدف شما مناسب نیست و نتایج خوبی نمایش نمی دهد، پایگاه را عوض کنید و مثلا بروید سراغ اشپرینگر و یا آی تریپل ای و صدها پایگاه دیگر.

 

پس جستجو را کلمه به کلمه انجام دهید.

برای اینکار می توانید از آدرس زیر برای ترجمه کلمات خود استفاده کنید:

 http://translate.google.com

اشتباهی که بسیاری از دانشجویان در این قسمت مرتکب می شوند آن است که کل عبارت تحقیق خود را سرچ می کنند و گمان میکنند با این کار به نتایج بهتری دست می یابند در حالیکه اساس جستجو بر مبنای کلید واژه هاست و نه جمله کامل و عنوان چند کلمه ای.

 

2- موتورهای جستجو

حالا که کلمات تخصصی را به لاتین می دانید، باید به دنبال یه موتور جستجوی خوب برای پیدا کردن مقاله باشید.

باید در موتورهای جستجو، کلمات تخصصی را جستجو کنید.

 

گوگل اسکالر

توصیه من استفاده از موتورهای جستجویی چون google scholar هست.

که لینک آن در ادامه آمده است: http://scholar.google.com

 

موتور جستجوی پایگاه ساینس دایرکت

یا استفاده از موتور جستجوی sciencedirect با لینک: http://www.sciencedirect.com

میتوانید به راحتی با تعداد زیادی مجله مرتبط با زمینه کاری خودآشنا شوید.

برای اینکه با شیوه چگونگی جستجو در ساینس دایرکت آشنا بشوید، چند تصویر نمونه در ادمه آمده است:

در تصویر زیر می تونید آدرس سایت، محل های جستجوی نام نویسندگان، فیلد و حوزه کاری، نام ژورنال را ببینید.

 

من با کلمه ساده agriculture جستجو را در باکس حوزه کاری و موضوع (فیلد)  انجام دادم. در حاشیه سمت چپ نشان داده شده است 431 هزار مورد پیدا شده. درست زیر آن باکسی هست که میتوانید در موارد پیدا شده باز هم جستجو کنید! حتی با گزینه های محدود کننده limit و ... می تونید جستجو را منحصر به مجله، کتاب و کارهای مرجع کنید. پایینش حتی گزینه هایی برای محدود کردن موارد پیدا شده به سال خاصی که مد نظر شما هست نیز وجود دارد! 

توجه : تمام باکس هایی که علامت زده شده است کاربردی هستند و باید بتوانید از آنها در کار خود استفاده کنید تا سریع به نتیجه برسید.

ضمنا می توانید نتیجه سرچ را ذخیره کنید. آیا گزینه ذخیره را می توانید در عکس زیر پیدا کنید؟

 

در باکسی که در تصویر زیر نشان داده شده است نیز دو گزینه وجود دارد. می توانید برای مرتب کردن نتایج بر حسب سال از آن استفاده نمایید.

 

در نهایت، با عنوان مقالات و چکیده مقاله ای که در جستجو پیدا می شود، تقریبا می توانید تشخیص بدید که کدام مقالات با موضوع مورد نظر شما بیشتر مرتبط هستند. و اگر به مقالات دسترسی نداشتید، می توانید در فرصت طلایی سفارش بدهید تا کارشناسان فرصت طلایی برای شما فراهم کنند. به امید اینکه این پست  برای شما مفید باشد لطفا نظرات خود را ذکر فرمایید.

 


 

حال چنانچه درباره موضوع فوق سوالی دارید می توانید با ما تماس حاصل فرمایید(02122985680)

ضمنا چنانچه علاقمند به دریافت مطالب جدید سایت هستید ایمیل خود را در خبرنامه سایت وارد نمایید. سایت "فرصت طلایی" روزانه به روزآوری می گردد و مطالب جدیدی به تمام قسمتهای آن اضافه می گردد.

مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

9 Apr 2019

مشاوره انجام پایان نامه ، مشاوره اخذ و انجام پروژه های کسر خدمت در مؤسسه فرصت طلایی

مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی "فرصت طلایی" با تکیه بر بیش از 5 سال تجربه خود در زمینه های مختلف پژوهش،مشاوره و هدایت علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری و همچنین پروژه های کسر خدمت سربازی را جهت دانشجویان و فارالتحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های ذیل به انجام می رساند.

پروژه های کسر خدمت سربازی علاوه بر سربازان دارای تحصیلات تکمیلی شامل دانشجویان این مقاطع نیز میگردد بدین معنا که متقاضی کسر خدمت هم در زمان سربازی و هم در زمان دانشجویی می تواند اقدام نماید.

ضمنا مؤسسه فرصت طلایی مشاوره و هدایت در طول تمام فرآیند را به عهده خواهد داشت و اقدام مؤسسه به هیچ وجه تنها انجام آماده کار نیست.به معنای دیگر مؤسسه از ابتدا در مشاوره معرفی سازمان متناسب با رشته و شرایط متقاضی و همچنین مشاوره ارائه موضوع تحقیق و در نهایت مشاوره انجام پروژه، متقاضی را یاری و همراهی و راهنمایی خواهد نمود

چند توصیه مهم برای پایان نامه کارشناسی ارشد

 

چند توصیه مهم برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه خود کارشناسی ارشد را با توجه به معیارهایی مانند نیاز جامعه، در اختیار داشتن امکانات و منابع تحقیق نظری و عملی، داشتن دانش و علاقه در زمینه مورد نظر، آینده شغلی و مواردی از این قبیل انتخاب کنید و سعی کنید موضوع پایان نامه شما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تغییر چندانی نداشته باشد.

 

 سابقه تحقیق را بررسی کنید. ببینید آیا قبلا کسی در زمینه مورد نظر تحقیق انجام داده‌است یا خیر؟ برای این مورد لازم است تعداد زیادی مقاله از مجلات معتبر، مقاله از کنفرانس، کتاب، گزارش تحقیق و مواردی از این قبیل را شناسایی کرده باشید و یک نسخه از آنها را به همراه یک جمع‌بندی برای خود حفظ کرده باشید.

یکی از استادان که در زمینه مورد نظر از تخصص کافی برخورداراند را به عنوان استاد راهنما انتخاب کرده و پروپوزال خود را با ایشان درمیان بگذارید. در این جلسه بجز فرم کامل شده پیشنهادیه لازم است تا سابقه تحقیق را بطور کامل نزد ایشان ارائه کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که لازم است حداقل یکی از استادان راهنما و یا مشاور، استاد تمام وقت یا نیمه وقت واحد باشند و ظرفیت خالی داشته باشند.

در صورت جلب نظر استاد راهنما، در مورد استاد مشاور و همچنین مشاور صنعتی خود با ایشان مشورت کنید.

مدارک مورد نیاز دانشکده را فراهم و اقدام‌های قانونی را برای شروع تحقیق انجام دهید.

توجه داشته باشید که تصویب پایان نامه تازه شروع کار است. شما شش ماه فرصت دارید تا از پایان نامه خود دفاع کنید.

مراحل آمادگی برای جلسه دفاع از پایان‌نامه:

1- دریافت و تکمیل فرم آمادگی برای دفاع

2- امضاء استاد راهنما و استاد مشاور به منظور تایید آمادگی دانشجو برای دفاع (البته تاریخ درج نگردد)

3- تحویل مدارک زیر به گروه:

- فرم آمادگی برای دفاع

- یک نسخه پرینت از پایان نامه (نیازی به صحافی نیست اما ظاهر پایان نامه نباید مشکلی داشته باشد. فرمت‌ها باید رعایت شده

باشد)

- یک سی دی حاوی  فایل پایان نامه ، فایل پاور پوینت ارائه

فایل منابعی که در فهرست منابع آمده است (منابعی که نسخه کاغذی هستند نیازی به ارائه نیست)

- جدولی که استاد راهنما و استاد مشاور مشخص کرده باشند که در چه روزهایی و چه ساعاتی برای تشکیل جلسه می‌توانند به دانشکده تشریف بیاورند

- گواهی کاربرد نتایج پایان نامه در صنعت

- گواهی ارسال مقاله یا قبول چاپ مقاله به همراه مقاله‌های مورد نظر

4- اخد تاریخ و ساعت دفاع و نام داور (معمولا دو تا چهار روز پس از انجام مرحله قبل)

5- تهیه آگهی اعلام جلسه دفاع و تحویل پنج نسخه از آن به گروه

6- انجام سایر امور اداری در محل دانشگاه

6. معیارهای موثر در نمره پایان نامه:

سطح علمی و کاربردی پایان نامه

نحوه تجزیه و تحلیل، بحث و نتیجه‌گیری

نحوه و میزان استفاده از منابع و ماخذ و به روز بودن آنها

نحوه تنظیم و تدوین مطالب و حسن نگارش نحوه بکارگیری جداول و منحنی‌ها و شکل‌ها

نحوه ارائه پایان ‌نامه و میزان توانایی دانشجو در پاسخ به سوالات در جلسه دفاعیه

پذیرش نهایی مقاله استخراج شده از پایان نامه در مجلات ISI، علمی- پژوهشی و کنفرانس‌های بین‌المللی و یا ملی

 

امور پس از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

در پایان جلسه دفاع، اصلاحات مورد نظر داوران را حتما اخذ نمایید.

اصلاحات مورد نظر داوران را در پایان نامه خود اعمال کرده و به همراه یادداشت ایشان برای تایید شفاهی به هر دو داور خود مراجعه کنید.

در صورت تایید داوران، پایان نامه را نزد استاد راهنما و سپس استاد مشاور ببرید تا ایشان صفحه مخصوص را (فقط یک نسخه) امضاء نمایند.

پایان نامه را نزد دو داور ببرید تا ایشان نیز صفحه مخصوص را امضاء نمایند.

پایان نامه را نزد مدیر گروه ببرید تا ایشان نیز صفحه مخصوص را امضاء نمایند.

با راهنمایی استاد راهنما مقاله‌ای از پایان نامه خود برابر فرمت دانشگاه تهیه کنید. فرم مخصوصی وجود دارد که لازم است تا استاد راهنما مقاله را تایید کند.

د.50 نکته اساسی در انجام پایان نامه

مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

نگارش پايان نامه ضوابط، اصول و روش‌هايي دارد كه رعايت آن براي دانش پژوهان ضروري است. براي آشنايي با اين اصول و روش‌ها مراجعه به كتب و مقالاتي كه به اين منظور تهيه گرديده لازم است. حتي لازم است كلاس‌هايي براي تدريس در اين موضوع برگذار گردد.  آنچه در پي مي آيد آئين نامه پايان نامه نويسي يا رساله اي در اين باب نيست و دانش پژوه را بي نياز از مراجعه به منابع مربوطه نمي كند. نكات زير برخي از يادداشت‌هاي نگارنده براي دانش پژوهاني است كه راهنمائي آنها را در نگارش رساله به عهده داشته‌است. از آنجا كه توجه به اين نكات را براي برخي از دانش پژوهان لازم ديدم، برآن شدم كه اين يادداشت‌ها را در اختيار عموم بگذارم. به جهت ضيق وقت در تنظيم اين ياداشت‌ها ممكن است برخي مطالب تكرار شده باشند و يا ترتيب منطقي رعايت نشده باشد كه از پيش پوزش مي طلبم.

 

1.    مسئله و موضوع تحقيق بايد مورد دغدغه ذهني دانش پژوه باشد. درخواست تعيين موضوع از ديگران تحقيق را غير طبيعي، غير جدي و صوري خواهد نمود. لذا بهتر است دانش پژوه خود موضوع را انتخاب كند، نه اينكه از سوي فرد يا مؤسسه اي به او تحميل شود. تخصص، توانائي، سابقه، سليقه و مجموعه امكانات شخص در انتخاب موضوع دخالت دارد، لذا خود شخص اولي است به انتخاب آن. البته اگر پيشنهاد افراد يا مؤسسات با اين معيارها هماهنگ باشد منعي از قبول آن نيست.

2.    در انتخاب موضوع دقت شود حتي الامكان موضوع جديد و تحقيق نشده باشد.  دست‌كم از آن حيث و جهتي كه مورد تحقيق است لازم است نو باشد.

3.    در پايان نامه بايد يك نظريه يا تز را باز نمود و به صرف گردآوري مطالب در باره يك موضوع بسنده نكرد.

4.    موضوع اصلي پايان نامه بايد يك مسئله باشد، نه مسائل مختلف، و كوشش محقق بايد در جهت تنقيح و حل آن مسئله باشد. لذا از طرح مسائل مختلف و ذكر مطالبي كه در فهم و حل مسئله اصلي دخالت ضروري ندارند بايد اجتناب نمود. مباحث رساله از مقدمه تا نتيجه بايد در باره موضوع تعيين شده باشد؛ طرح بحث هاي بي ربط يا كم ربط مقبول نيست. رساله نويسي براي فراهم آوردن منبعي از اطلاعات در يك موضوع نيست، بلكه كوششي براي طرح یک مسئله، حل آن و پروردن يك نظريه است. مطالبي را كه در اين جهت ضروري نيست نبايد در رساله آورد، هرچند مطالبي مفيد باشند.

5.    از موضوعات عام بايد اجتناب كرد. هرچه موضوع محدودتر باشد نتيجه تحقيق مفيدتر خواهد بود.  مثلا عنواني چون ”ايمان از ديدگاه علماي اسلام و مسيحيت“ هيچگاه براي يك پايان نامه مناسب نيست. انجام چنين تحقيقي مستلزم آن است كه پژوهشگر آثار تمام كساني را كه در اسلام و مسيحيت در طول تاريخ در تمام جهان به زبان هاي گوناگون نوشته اند بخواند و مي دانيم كه چنين چيزي ممکن نيست. در عوض عنواني چون ”مقایسه ديدگاه غزالي و آكوئيناس در مسئله ایمان“ مي تواند موضوع يك پايان نامه دكتري قرار گيرد.  

6.    انتخاب موضوع نبايد از روي تفنن و ذوق باشد، بلكه بايد ملاك هاي مختلفي را در نظر داشت كه اهم آنها عبارتند از اهميت علمي مسئله، نو بودن و فايده و نياز به آن.

7.    در انتخاب موضوع بايد توانائي‌‌‌ها و امكانات علمي نويسنده و امكانات و تسهيلات عملي را مورد نظر داشت.

8.    قبل از تعيين نهائي موضوع بايد از وجود منابع و امكان دستيابي به آن اطمينان حاصل نمود.

9.    حتي الامكان از ترجمه يك اثر به عنوان موضوع پايان نامه اجتناب شود.  پايان نامه نويسي براي تمرين تحقيق است و اين مقصود از ترجمه بر نمي آيد، مگر در رشته ترجمه.

 

10.    تحقيق و تصحيح انتقادي متون با راهنمائي استاد متخصص در اين فن، نه هر عالمي، مي تواند به عنوان موضوع پايان نامه انتخاب شود.

11.    محقق بايد قبل از تعيين نهايي موضوع، مطالعات گسترده اي داشته باشد تا هم صلاحيت موضوع را و هم صلاحيت خود را براي تحقيق احراز كند و حدود و ثغور مسئله را بداند و تير به تاريكي نيندازد.

12.    رساله بايد مشتمل بر مقدمه، تاريخچه، بخش هاي اصلي، نتيجه و فهرست منابع باشد. در مقدمه بايد به معرفي، اهميت و طرح اجمالي موضوع و فرضيه تحقيق، بخش‌ها و فصول پايان نامه و روش تحقيق اشاره نمود.  در نتيجه به ذكر اجمالي از موضوع مورد بحث و نتايج بدست آمده بايد اشاره كرد.  همچنين پرسش هايي كه زمينه را براي ادامه تحقيق فراهم مي سازند لازم است طرح گردد.

13.    براي نوشتن پايان نامه وسعت مطالعات پژوهشگر در موضوع مورد تحقيق اهميت دارد. اين به معناي ذكر همه يافته ها در اثر تحقيقي نيست، بلكه به عنوان پشتوانه علمي تحقيق بايد مورد توجه باشد.  در ذكر مطالب بايد گزينش همراه با دقت و وسواس داشت.

14.    مطالعه و تحقيق جاي تفكر را نمي گيرد.  لذا يافته هاي تحقيقي را بايد به عنوان مواد خام براي تفكر و زمینه خلاقيت استفاده نمود.

15.    استاد راهنما بايد فقط راهنمايي رساله‌اي‌‌ را بپذيرد كه در موضوع آن تخصص دارد، در غير اين صورت دانش پژوه بازنده است.

16.    استاد راهنما لازم است تمام رساله را به دقت و مكرر مطالعه نمايد و در هر مورد دانش پژوه را راهنمايي كند: هم از حيث محتوي، هم از جهت روش تحقيق، ويراستاري و منابع.

17.    استاد راهنما نبايد مواضع خود را در مسئله مورد بحث بر دانش پژوه تحميل نمايد.  دانش پژوه مي تواند نظري مغاير با نظر استاد راهنما داشته باشد مادام كه روش و اصول تحقيق را رعايت كرده باشد.  اختلاف موضع علمي او با استاد راهنما نبايد در داوري استاد اثر گذارد.  

18.    دانش پژوه بايد در طول تحقيق با استاد راهنما در ارتباط باشد. تحويل رساله پس از پايان يافتن آن و نبود وقت براي تجديد نظر و تغيير در رساله پسنديده نيست.

19.    دانش پژوه بايد نسبت به استاد راهنما حسن ظن داشته باشد و سختگيري هاي او را فقط براي ارتقاء علمي خود و بهترشدن رساله ببيند. همچنين توجه داشته باشد كه استاد و هيئت داوران در ارزيابي و نمره دادن، بر اساس تشخيص خود و صرفا بر مبناي معيارهاي علمي عمل مي كنند. سوء ظن نداشتن به استاد حداقل حقي است كه وي از دانش پژوه دارد.  

20.    دانش پژوه بايد آمادگي تغييراتي را كه استاد پيشنهاد مي كند داشته باشد و نبايد با طرح مشكلات شخصي از انجام پيشنهادات سرباز زند يا با چانه زني استاد را به كوتاه آمدن وادارد.

21.    ملاقات با استاد بايد در زماني كه با توافق طرفين تعيين گرديده انجام گيرد، نه هرگاه كه دانش پژوه احساس نياز مي كند. پس از اتمام گفتگوي علمي نيز خوب است دانش پژوه جلسه را ترك نمايد و با بازكردن باب گفتگوهاي ديگر وقت استاد را نگيرد.

22.    وضوح از ضروريات در نگارش است و حتي المقدور بايد از بكارگيري كلمات، تعابير و جملات  مبهم اجتناب نمود.

23.    به قواعد ادبي نگارش و جمله بندي توجه جدي بايد شود.

24.     از اغلاط املائي حتي الامكان اجتناب شود.

25.    آشنائي با رايانه براي پژوهشگر ضروري است. اگر پژوهشگر خود نوشته‌اش را تايپ كند سرعت و دقت آن بيشتر و بهتر خواهد بود.

26.    صرف گزارش و بيان دعاوي كافي نيست؛ در رساله نبايد فقط به توصيف نظريه ديگران پرداخته شود، بلكه دو امر در بررسي انديشه ها ضروري است: فهم و تحليل انديشه ها و نقد و ارزيابي آن. 

27.    به ربط و انسجام مطالب و فصول بايد توجه داشت. كنار هم آوردن مطالب بدون نشان دادن ربط آنها مطلوب نست.

28.    توضيحات سودمند ولي غير ضروري را مي توان در پاورقي آورد بشرطي كه زياد نباشد.

29.    از هرنوع اظهار فضل مستقيم و غير مستقيم بايد اجتناب نمود. آوردن مطالبي به قصد اظهار فضل شايسته نيست.

30.    در نقل اقوال بايد به حداقل اكتفا نمود.    

31.    قواعد ويراستاري و نقطه گذاري و رسم الخط مطابق با ضوابط پذيرفته شده، نه سليقه اي، بايد رعايت شود.

32.     ترجمه فارسي عبارات عربي یا زبان های دیگر آورده شود.

33.    از بكارگيري تعابير عاميانه و اغلاط مشهورخود داري شود.

34.    حتي الامكان از ذكر نام افراد به ويژه افرادي كه افكارشان مورد مناقشه است در متن نوشتار اجتناب شود، مگر اينكه صاحب نظريه مهم و قابل بحثي باشند؛ ولي بايد در پاورقي نام و آثارشان، اگر مورد بحث واقع شده اند، با تمام مشخصات ذكر شود.

35.    از ابهام در استناد آراء بايد دوري جست.  آرائي كه مورد بحث واقع مي شوند بايد روشن باشد از چه كسي و در كدام منبع آمده است، لذا حتما بايد منبع هرنظر يا قولي در پاورقي ذكر شود. تعابيري مانند ”برخي برآنند“، ”به نظر بعضي“، ”گفته مي شود“، ”يك نظر اين است كه“ و مانند آن جايي در پايان نامه ندارد. بايد روشن كرد قول و نظر از كيست.

36.    فهرست منابع بايد مطابق با ضوابط رسمی مقبول تنظيم گردد و از اعمال سليقه شخصي اجتناب شود.

37.    در فهرست منابع فقط بايد منابعي ذكر شوند كه از آنها به نحوي در تحقيق استفاده شده و در پاورقي هاي پايان نامه به آنها ارجاع شده است. مي توان بخشي را به فهرست منابع با عناويني همچون آثار مطالعه شده افزود.

38.    اسامي افراد بايد حتي الامكان بدون القاب آورده شود.

39.    همچنين از تعابير تحقير آميز و منفي بايد اجتناب نمود.

40.    از انگ زدن و استفاده از برچسب هايي مانند غربزده، متعصب و سطحي نگر بايد احتراز جست.

41.    از بكارگيري واژه هاي خارجي در متن جداً بايد اجتناب نمود، هرچند رايج باشند. بايد از معادل فارسي اصطلاحات استفاده نمود و در صورت لزوم واژه خارجي در پاورقي آورده شود.

42.    ذكر مشخصات كامل يك اثر بار اول لازم است و در موارد بعد فقط به ذكر نام مؤلف و شماره صفحه بسنده مي شود.  اگر مولف آثار مختلف دارد مي توان عنوان اثر يا تاريخ انتشار آن را ذكر نمود.

43.    اسامي لاتين در پاورقي يك بار ذكر مي شوند و در موارد بعد تكرار آنها لازم نيست.  همينطور ذكر تاريخ تولد و وفات اشخاص فقط بار اول لازم است.

44.    يكنواختي و يكساني بايد در همه امور مانند روش ارجاع به منابع و رسم الخط كلمات حفظ شود. 

45.    از تكرار مطالب  و اصرار و تأكيد بايد دوري كرد.

46.    لازم است از پشت سرهم ذكر كردن كلمات مترادف اجتناب كنيم، مثل ”وضوح و روشني“.

47.    سعي كنيم از منابع دست اول استفاده كنيم؛ به نقل قول ها و نسبت هاي ديگران چندان اعتماد نكنيم. به مشهورات اتكاء نكنيم.

48.    انصاف و اخلاق ايجاب مي كند كه مطلبي را كه از اثري يا شخصي استفاده شده است ذكر شود. آوردن مطالب ديگران بدون ذكر منبع خلاف اخلاق و انصاف و به دور از جوانمردي است.

49.    لازم است در موضوعي كه چيزي مي نويسيم از كساني كه قبل از ما در آن زمينه سخن گفته اند ياد كنيم و در تاریخچه بحث و فهرست منابع آثار آنها را بياوريم. با تغافل از سهم ديگران نمي توان مدعي ابداع شد.

50.    براي بيان اهميت اثر خودمان به تحقير و تخفيف كارهاي ديگران نپردازيم. گاهي ديده مي شود شخص براي اينكه نشان دهد رساله اش يك نوآوري است نسبت به آثاري كه قبل از آن در زمينه همان موضوع پديد آمده يا تغافل مي كند و يا سعي در بي اعتبار كردن يا كم اهميت نشان دادن آن مي نمايد.  

51.    تشكر و سپاسگزاري از كساني كه در پديد آوردن اثر سهم داشته اند (اعم از اساتيد، مشاوران، دوستان، همكلاسي ها، خانواده و شاگردان) با اشاره اي به سهم آنها يك الزام اخلاقي است.  از تشكر كردن از عناوين كلي و مبهم مانند ”در اينجا لازم مي دانم از همه كساني كه به نحوي در پديد آوردن اين اثر مرا ياري كرده اند سپاسگزاري كنم“ خود داري شود.  اين نوع سپاسگزاري كه طرف مورد سپاس نامعلوم است، مهمل و لغو است و نشان مي دهد كه شخص مايل نيست كساني را كه به آنها مديون است معرفي نمايد و اين ريشه در غرور و كبر دارد.  در سپاسگزاري نيز رعايت اعتدال خوب است. از مبالغه و تملق بايد اجتناب كرد.

52.    قبل از تقديم نهائي اثر لازم است آن را به يك ويراستار متخصص در فن ارائه داد.       

53.    پس از رعايت همه آنچه گفته شد، بازنگري رساله و تصحيح و حذف مطالب غير ضروري لازم است.

54.    سخن آخر آنكه، هر رساله اي بايد گامي باشد در پيشبرد معرفت بشري. اين امر داراي دو مؤلفه است: محتوا و صورت. پس محقق دو وظيفه به عهده دارد: توليد علم و عرضه آن. در مقام نخست انتظار مي رود كه رساله حاوي ابداع و نوآوري در يك موضوع باشد. در مقام دوم انتظار مي رود كه مؤلف يافته/هاي خود را به متقن ترين و شيواترين صورت عرضه نمايد.  توجه به نكات يادشده مي تواند دانش پژوه را در اين رسالت خطير كمك نمايد. ان شاء الله.

قوانین چکيده نویسی در پایان نامه

چکیده، کم حجم ترین بخش یک پایان نامه و در عین حال یکی از مشکل ترین قسمت های نگارش تحقیق است. اتفاقا دلیل این پیچیدگی و سختی، دقیقا همین کم بودن حجم چکیده است. چکیده حدود 150 الی 300 کلمه است و قرار است شما در این حجم محدود کلمات، خلاصه دقیقی از پایان نامه تان را به خواننده ارائه دهید. شما باید بتوانید در این چند خط به مخاطب خود بگویید که هدفتان از این تحقیق، فرضیه و پرسش تان، روش کار و یافته های تان چه بوده است. پس طبیعی است که کلمه به کلمه چکیده باید حساب شده باشد. شاید اغراق نباشید اگر بگوییم که نوشتن چکیده دست کمی از نوشتن پروپوزال ندارد. از طرف دیگر، چكيده در حکم تابلوی خوشامدگویی به فضای پایان نامه است، خواننده پیش از مطالعه پایان نامه، ابتدا چکیده را می خواند و اگر آن را بپسندد حتما به مطالعه ادامه می دهد، اما اگر نپسندد...قوانین چکيده نویسی درانجام پایان نامه

 

 

اما اگر بخواهیم یک چکیده خواننده پسند بنویسیم چه باید بکنیم؟ پاسخ این است که چكيده بايد در عين كوتاه بودن، پاسخگوي سه پرسش ذیل باشد:

-         سوال یا مسئله تحقیق چیست؟

-         روش پاسخگویی به سوال یا حل مسئله کدام است؟

-         نتایج مهم به دست آمده کدامند؟

چكيده بايد ترجيحاً‌ در يك صفحه باشد (تقريباً تمامي چكيده پايان‌نامه‌ها در يك صفحه قابل نگارش است). در نگارش چكيده نكات زير بايد رعايت شود:

 • متن چكيده بايد مزين به كلمه‌ها و عبارات سليس، آشنا، با معني و  روشن باشد. به گونه ای که حداکثر با 300 کلمه بتواند خواننده را به خواندن پایان نامه راغب نماید.
 • چكيده، جدا از پايان‌نامه بايد به تنهايي گويا و مستقل باشد. در چكيده باید از ذكر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.
 • تميز بودن مطلب، نداشتن غلط هاي املايي يا دستور زباني و رعايت دقت و تسلسل روند نگارش چكيده از نكات مهم ديگري است كه بايد درنظر گرفته شود.
 • در چكيده پايان‌نامه بايد از درج مشخصات مربوط به پايان‌نامه خودداري شود.
 • کلمات كليدي در انتهاي چكيده فارسی و انگلیسی آورده شود.
 • محتواي چكيده‌ها بر اساس موضوع و گرايش تحقيق طبقه‌بندي مي‌شود و به همين جهت وجود كلمات شاخص و كليدي، مراكز اطلاعاتي را در طبقه‌بندي دقيق و سريع اطلاعات ياري مي‌دهد.
 •  كلمات كليدي، راهنماي نكات مهم موجود در پايان‌نامه هستند. بنابراين بايد در حد امكان كلمه‌ها يا عباراتي انتخاب شد كه ماهيت، محتوا و گرايش كار را به وضوح روشن نمايد.
 • چكيده بايد منعكس كننده اصل موضوع باشد.
 • در چكيده بايد اهداف تحقیق مورد توجه قرار گيرد.
 • تأكيد روي اطلاعات تازه ( يافته‌ها) و اصطلاحات جديد يا نظريه‌ها، فرضيه‌ها، نتايج و پيشنهادها متمركز شود.
 • اگر در پايان‌نامه روش نويني براي اولين بار ارائه مي‌شود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئيات بيشتري ذكر  شود. شايان ذكر است چكيده فارسی وانگلیسی بايد حتماً به تأييد استاد راهنما رسيده باشد.

حال با این توضیحات، به سراغ چکیده پایان نامه تان بروید. آیا چکیده پایان نامه شما هم این خصوصیات را دارد؟ اگر دارد که هیچ، اما اگر فکر می کنید چکیده پایان نامه تان، هنوز خواننده پسند نشده، پس دست به کار شوید و دستی به سر و گوش این «تابلوی خوشامدگویی» بکشید.

 

1-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی برق

2-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی مکانیک

3-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی صنایع

4-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی مواد

5-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی نساجی

6-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی کشاورزی

7-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی عمران

8-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی معماری

9-      انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی کامپیوتر

10-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی هوافضا

11-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما

12-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی شیمی

13-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مهندسی رباتیک

14-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت روانشناسی

15-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت علوم اجتماعی

16-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت علوم سیاسی

17-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت ادبیات

18-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت هنر

19-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت مدیریت

20-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت منابع انسانی

21-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت شیمی

22-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت فیزیک

23-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت ریاضی محض

24-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت حقوق

25-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت جغرافیا

26-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه های کسر خدمت فلسفه

27-  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری

28-  انجام پایان نامه و پروژه های کسر خدمت پزشکی،دندانپزشکی و دامپزشکی

29-و به طور کلی انجام پایان نامه و پروژه های کسر خدمت در تمامی رشته ها و مقاطع


نکته مهم: متقاضیان گرامی جهت انجام پایان نامه،مقاله یا پروژه های کسر خدمت توجه داشته باشند که به علت ترافیک بالای درج سفارشات از پاسخ به ایمیل و پیامک و ... معذوریم و لذا جهت سفارش هر یک از موارد باید مستقیما با موسسه تماس حاصل فرمایند.

تلفن تماس موسسه(تهران): 02122985680

همراه منشی موسسه: 09129373301

ساعات تماس: همه روزه 9 صبح الی 6 عصر به جز جمعه ها و روزهای تعطیل

(در روزهای تعطیل از طریق فرم ارسال سفارش اقدام فرمایید.)

آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 1

9 Apr 2019

 نتایج تحقیق موسسه REOPA درباره پروپوزال های تحقیقاتی:

 • 38 درصد پروپوزالها نوشته شده رد مي شوند، 46 درصد براي بازنگري بازگردانده مي شوند و تنها 16 درصد پذيرفته مي شوند.
 • 71 درصد عناوين، مطلوب ارزيابي نشدند و تنها 29 درصد رضايتبخش بوده اند.
 • 72 درصد مقدمه ها رضايتبخش نبوده اند 49 درصد وضوح و تمرکز نداشته اند.
 • فقط 16 درصد از آنها بيان مسئله را به خوبي نوشته اند.
 • تنها 29 درصد موارد اهداف تحقيق را به روشني بيان نموده اند.


پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال ، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ، توضيح اهميت آن موضوع ، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته ، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.

شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد. اما شكل بندي بنيادين آن ، همواره بايد شامل عنوان بندي های مشابه و بخش هاي زير باشد :

1- موضوع تحقيق ( Project Title )

ذيل اين عنوان مي بايست عنوان دقيق تحقيق خود را ذكر كنيد. براي مثال :

Project Title: Women Role in Southeast Thailand
2- توضيح موضوع و اهميت آن ( Importance and Statement of Topic )

در اين بخش مي بايست جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر ، و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح دهيد. روشن کنید چرا این موضوع باید برای استاد راهنمای بالقوه ی شما جذاب باشد؟ چه مشکل یا مساله ی جدیدی را می خواهید مطرح کنید؟ و چرا حل آن مهم است؟3- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

زير اين عنوان ، بايد توضيح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هايي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده بدهيد. در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل كنيد ، اشتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتايج آن ها را رد كنيد. این قسمت باید به استاد راهنمای بالقوه ی شما اثبات کند که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی که موضوع پژوهش است را دارید. بیشترین استفاده از منابع تحقیق (که در قسمت آخر می آیند)، چه کتاب باشند چه مقاله، نشریه، ویدئو یا هر مورد دیگر، در این قسمت انجام می شود.4- اهداف و فرضيه ها ( Aims and Hypothesizes )

در اين بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت. توضيح دهيد كه از انجام تحقيق چه هدفي داريد؟ به كدام سمت حركت مي كنيد؟ و فكر مي كنيد به كجا خواهيد رسيد؟ چه گزاره هایی را ممکن است رد یا اثبات کنید؟ باز هم توضیح دهید پژوهش شما دقیقاً چه کارآیی (هایی) خواهد داشت.5- روش ها و ابزار هاي تحقيق ( Methodology )

در اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هاي علمي سود خواهيد برد و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق به خدمت خواهيد گرفت. این ها می بایست روش های استاندارد تحقیق باشند که در مورد خاص تحقیق شما کاربرد دارند.6- منابع( References )

فهرستي از منابعي كه در نوشتن پروپوزال از آنها استفاده کرده اید، پایه ی مطالعات قبلی شما هستند یا اینکه فكر مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد كرد را الفبايي و منظم كنيد و در اين بخش بياوريد. رفرنس دهی می بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.نكات مهم

1- پروپوزال را با موضوع شروع نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال را بنويسيد :

 

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to

The Department of Gerontology

Faculty of Gerontology

University Putra Malaysia

 

Presented By : Maryam Mobini2- اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد :

الف ) سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد !

ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد.

پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد. به اين دو مثال دقت كنيد:

1- Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style

2- Music Style Preferences of Red-haired Musicians

در اين جا هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند:"سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبک موسيقي" . اما عملاً تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله اول ، تعبير خواننده اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيسين هاي مو قرمز را بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم. اما در جمله دوم بر عكس ، اولويت به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

ت ) سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد . دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره 2 مقبوليت بيشتري دارد :

1- The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia

2- Changes and Development in Southeast Asia

ث) در هنگام انتخاب موضوع توجه کنید که موضوع تحقیق شما باید برای کسی که پروپوزال را بررسی می کند جذاب باشد و استفاده از بودجه ی دولتی جهت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد. به عنوان مثال اگر موضوع تحقیق شما در مورد ایران باشد، برای دولت مالزی سرمایه گذاری روی شما به عنوان دانشجو هیچ گونه توجیهی ندارد. پس سعی کنید موضوعی انتخاب کنید که در مورد مسائل کلی یا در زمینه ی مسائل مربوط به کشور مالزی باشد.
3- در مورد (1)هدف هايي كه از تحقيق داريد و (2) ابژه اي كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد (Objectives) حتماً دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهید.

4- در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين و هم خوان ترين روش را براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد.

5- پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روي 1 روي كاغذ A4 تايپ كنيد.

6- حجم پروپوزال میبایست برای دوره های کارشناسی ارشد حداقل 5 صفحه و برای دکتری حداقل 8 صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. سعی کنید از منابع جدید و به روز (حداقل از سال 2000 به بعد) استفاده نمایید و همه ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. هم چنین توجه بفرمایید فونت استاندارد برای متن پروپوزالTimes and New Romans با سایز 12 است.

7- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خودداري كنيد. از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد.

8- در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد. متن پروپوزال می بایست به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

9- پروپوزال را جدي بگيريد! سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است . پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد.

آموزش تفضیلی روش تحقیق و پروپزال نویسی

9 Apr 2019

آموزش تفضیلی روش تحقیق و پروپزال نویسی

مقدمه:

در پروپوزال، مواردی همچون عنوان کار، بیان موضوع و مسئله اصلی تحقیق، سوالات، فرضیات و اهداف اصلی و فرعی، ضرورت انجام طرح، پیشینه پژوهشی، روش کار و جامعه و نمونه آماری و روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روش تحلیل و منابع و ماخذ و … از تیترهای اصلی می باشند. در واقع با تهیه پروپوزال، موضوعی خاص مطرح شده و خلاها و کمبودهایی که در تحقیقات پیشین مشاهده می گردد و تحقیق مدنظر در صدد رفع آن بر خواهد آمد، مطرح می شود. با ارائه یک پروپوزال فنی و علمی، راه برای انجام طرح هموار می گردد. در اولین مرحله از نوشتن پرپوزال می بایست نوع تحقیق مشخص شود. یکی از موارد زیر باید بعنوان نوع تحقیق انتخاب شود:

کلید واژه ها:  روش تحقیق,پروپزال نویسی,تحقیقات کاربردی, تحقیق بنیادی,جامعه آماری,پیشینه تحقیق

 

    تحقیق بنیادی:

این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایى یا پایه‌اى خوانده مى‌شود، در جستجوى کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت پدیده‌ها و اشیا بوده، که مرزهاى دانش عمومى بشر را توسعه مى‌دهند و قوانین علمى را کشف نموده، به تبیین ویژگى‌ها و صفات یک واقعیت مى‌پردازند. دراین تحقیقات ممکن است نظریه‌اى انشا شود یا اصول، فرضیه‌ها یا قضایاى نظریه‌اى مورد آزمایش قرار گیرد. در این نوع تحقیق، پژوهشگر توجهی به قابل استفاده بودن نتایج حاصل، در مسایل زندگی ندارد. اگرچه در بیشتر موارد کشف حقایق حاصل از این نوع تحقیقات ممکن است در زمان انجام تحقیق، کاربردی نداشته و مورد توجه قرار نگیرد ولی اغلب پس از گذشت مدتی نتایج تحقیقات بنیادی به صورت کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

    تحقیق بنیادی تجربی:

در این تحقیقات داده‌ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش‌هاى آزمایش، مشاهده، مصاحبه و … گردآورى مى‌شود و با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هاى آمارى و معیارهاى پذیرفته شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار مى‌گیرد. البته عقل و فکر محقق در نحوه ی بکارگیرى روش‌ها و نیز تحلیل نتایج بدست ‌آمده سهم زیادى دارد.

 

    تحقیق بنیادی نظری:

در این تحقیقات اطلاعات و مواد اولیه ی تحلیل به روش کتابخانه‌اى گردآورى مى‌شود و سپس با روش‌هاى مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانى قرار گرفته، نتیجه‌گیرى مى‌شود.

 

    تحقیق کاربردی :

 این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختى و معلوماتى که از طریق تحقیقات بنیادى فراهم شده براى رفع نیازمندى‌هاى بشر و بهبود و بهینه‌سازى ابزارها، روش‌ها، اشیا و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقاى سطح زندگى انسان مورد استفاده قرار مى‌گیرند. برخی از صاحبنظران معتقدند که تحقیق کاربردی همان تحقیق بنیادی است، با این تفاوت که علاوه بر بدست آوردن دانش علمی یا فنی جدید، از ابتدا برای رسیدن به هدف عملی مشخص جهت داده می شود و نتایج آن اساسا برای بهبود وضعیت موجود به کار گرفته می شود.

 

    تحقیق عملی :

 نوعى تحقیق کاربردى است که خصلت محلى و موضعى دارد و معمولاً خاصیت تعمیم‌پذیرى زیاد ندارد. هدف اصلی پژوهش در عمل، حل مسئله خاص بوده و کمک به توسعه علم نیست. این تحقیقات نیز بر داده‌هاى تحقیقات بنیادى تکیه دارند؛ زیرا از معلومات و قوانین آنها استفاده مى‌شود.

 

نحوه نگارش پروپوزال آماده

ظاهر پروپوزال به مقتضای رشته تحصیلی دانشجو و یا طرح تحقیقاتی مربوطه می تواند متفاوت باشد ولی یک پروپوزال جامع، می بایست تمامی بخش های زیر را شامل شود:

 

    موضوع تحقیق

 ذیل عنوان موضوع تحقیق می بایست عنوان دقیق تحقیق خود را ذکر کنید. از آنجایی که عنوان پروپوزال نشانگر محتوای آن است در انتخاب آن دقت لازم را مبذول فرمایید. در تعریف موضوع تحقیق، می بایست هنر خلاصه نویسی و جامع نگری رعایت گردد یعنی در یک جمله، اصل موضوع مورد تحقیق و مطالعه موردی آن ذکر شود. در تحقیقات علوم انسانی، در موضوع تحقیق می بایست متغیرهای مستقل و وابسته از هم تمیز داده شوند و موضوع به گونه ای بیان شود که مخاطب، درک کند محقق قصد بررسی تاثیر چه متغیری را روی چه متغیری دارد.

 

    بیان مسئله و موضوع تحقیق

 در این بخش می بایست جوانب موضوع، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی را توضیح دهید. در واقع بخش بیان مسأله اساسی تحقیق شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و بیان اهداف کلی تحقیق می باشد. این قسمت یکی از مهمترین بخش های پروپوزال می باشد. ابتدا می بایست موضوع و متغیرهای تشکیل دهنده آن تعریف شوند. سپس مشکل و خلا تحقیقاتی که موجب شده است محقق به فکر تدوین این پروپوزال بیافتد بیان گردد. مسئله ای که دیگر محققان بدان نپرداخته اند و یا موضوع مهمی که محققان در قسمت پیشنهادات تحقیقاتشان به دیگر محققین برای انجام پیشنهاد نموده اند. سپس بیان شود چگونه در این تحقیق، قصد مرتفع نمودن مشکل مطروحه را داریم و در پایان، بخش بیان مسئله اصلی با سوال اصلی تحقیق به اتمام می رسد. پیشنهاد می گردد این بخش حداقل یک صفحه و حداکثر دو صفحه باشد و در نگارش آن با توجه به اینکه یکی از بخش های اصلی است که محقق می تواند در آن رفرنس دهی نماید، هر جمله و تعریف و موضوعی، بصورت علمی مستند به تحقیق و مقاله ای معتبر شود درست مانند مقاله. این موضوع باعث می شود اساتید و مخاطبین پروپوزال، متوجه قدرت علمی موضوع شوند. در این بخش از کلی گوئی و از کپی نوشتن مطالب دیگر تحقیقات حذر شود. لازم است برای تدوین این بخش، حداقل 10 مقاله و تحقیق و پایان نامه معتبر مرتبط داخلی و خارجی مطالعه و از آنها استفاده گردد

 

    اهمیت و ضرورت تحقیق

 در این بخش از پروپوزال همانطور که از اسمش نیز پیداست، می بایست در باره اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بحث شود. این بیان می تواند در دو بخش کلی باشد، اهمیت موضوع اصلی مورد تحقیق و اهمیت انجام تحقیق برای سازمان مورد مطالعه. بعنوان مثال تحقیقی با عنوان “رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (موردی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران)” را درنظر بگیریم. در ابتدا می بایست در باب ضرورت پرداخت به مقوله حاکمیت شرکتی و اهمیت آن برای شرکتها (و دلایل ورشکستگی شرکتهایی که حاکمیت شرکتی را رعایت نکرده اند) بحث شود. سپس در باب اهمیت مقوله مدیریت سود برای شرکتها، در مرحله سوم در باب اهمیت ارتباط بین این دو مقوله و در نهایت اهمیت رابطه مدیریت سود با حاکمیت شرکتی بطور تخصصی برای سازمان مورد مطالعه یعنی شرکتهای بورسی. استفاده از مقالات و منابع جدید و به روز در این بخش و رفرنس دهی به آنها فراموش نشود.

 

    ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط یا پیشینه پژوهشی

 در نظر داشته باشید که شما باید یا موضوعی جدید را مطرح نمایید و یا موضوعی که از قبل بر روی آن تحقیق صورت گرفته را تکمیل نمایید. در اینجا باید توضیح مختصر اما جامع به همراه ارائه مرجع درباره پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیک به آن انجام شده ارائه شود. در این مرحله شما باید تمامی پروژه هایی که قصد دارید برای پژوهش از آنها کمک بگیرید را نام برده و منابعی معتبر و جامع را مطرح نمایید. گاهی دانشجو در نظر دارد موارد تحقیقاتی انجام شده در گذشته را رفع اشکال نماید و یا به طور کلی رد نماید. این قسمت باید به استاد راهنمای بالقوه ی شما اثبات کند که شما مطالعه ای جامع و کامل در این زمینه انجام داده اید و و به مطلبی که موضوع پژوهش است تسلط کامل دارید. پیشینه پژوهشی بهتر است در دو بخش پیشینه داخلی و پیشینه خارجی مطرح شود و در هر دو مورد، به چکیده تحقیقات مرتبط اشاره شود. فرم صحیح بدینگونه است که ابتدا نام محقق، سپس سال تحقیق، سپس موضوع و عنوان تحقیق وی و در ادامه بطور خلاصه روش تحقیق، متغیرها، سازمان مورد مطالعه و بخصوص نتایج و یافته های وی عنوان شود.

 

    اهداف

 در نهایت در هر تحقیق شما هدفی را دنبال می کنید در این بخش باید به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید، به کدام سمت حرکت می کنید و فکر می کنید به کجا خواهید رسید. به طور واضح پژوهش شما دقیقاً چه کارآیی (هایی) خواهد داشت. بخش اهداف معمولا از : هدف اصلی، اهداف فرعی و اهداف کاربردی تشکیل شده است.

 

    فرضیه ها تحقیق

 فرضیه ها برای تحقیقات توصیفی، پیمایشی، کاربردی و غیره مطرح می شود. در این قسمت محقق، از پیش فرضیاتی را مطرح می کند و هیچ دلیل ندارد که این فرضیات، حتما در طی تحقیق تائید گردند. در واقع محقق استنباط و حدث خود را از رابطه بین متغیرهای تحقیق بیان می کند و وظیفه دارد در طی تحقیق با استفاده از ابزارها و آزمون های مناسب آن موضوع، به تائید یا رد فرض بپردازد. بعنوان مثال در موضوع “بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی با بهره وری سازمان”، فرض اصلی بدینگونه مطرح می شود: بین توانمندسازی منابع انسانی و بهره وری سازمان مورد مطالعه، ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

محقق با استفاده از ابزار پرسش نامه و آزمون های مناسب این فرض را آزمون خواهد کرد. فرضیات تحقیق به دو دسته فرض اصلی و فرضیات فرعی تقسیم می شوند که در فرضیات فرعی، رابطه متغیرهای تشکیل دهنده متغیر مستقل مطرح می شود. بعنوان مثال در تحقیق فوق، محقق باید مولفه های توانمندسازی را مشخص نموده و سپس رابطه هر یک از این مولفه ها با بهره وری سازمان، خود یک فرض فرعی می باشد. بعنوان مثال چنانچه شاخص های توانمند سازی را توانایی کارکنان، مهارت کارکنان ، نگرش کارکنان ،

سبک رهبری و شخصیت کارکنان بگیریم، پنج فرض فرعی به صورت زیر مطرح می گردد :

1.       بین توانایی کارکنان و بهره وری سازمان مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.

2.       بین مهارت کارکنان و بهره وری سازمان مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.

3.       بین نگرش کارکنان و بهره وری سازمان مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.

4.       بین سبک رهبری و بهره وری سازمان مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.

5.       بین شخصیت کارکنان و بهره وری سازمان مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.

 

اما همه تحقیقات، فرضیه ندارند بخصوص در تحقیقاتی که مدلسازی انجام می شود به جای مطرح نمودن و آزمون فرضیات، محقق به سوالات تحقیق پاسخ می دهد.

 

سوالات تحقیق در ارائه درس روش تحقیق و پروزال

 سوالات نیز همانند فرضیات می باشند تنها فرم بیان آنها تغییر می کند. سوالات نیز از دو بخش سوال اصلی و سوالات فرعی تشکیل می شوند که تعداد آنها بهتر است همانند اهداف و فرضیات باشد. بهتر است سوالات تحقیق با کلماتی مانند آیا شروع نشود. بعنوان مثال در تحقیق “بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی با بهره وری سازمان”، سوال اصلی اینگونه مطرح می گردد : بین توانمندسازی منابع انسانی با بهره وری سازمان مورد مطالعه چه رابطه ای وجود دارد؟ نوع و میزان این رابطه چگونه است؟

 

    روش شناسی تحقیق

 در این بخش می بایست روش تحقیق از جنبه های مختلف بررسی شود. بعنوان مثال روش تحقیق از بعد جمع آوری اطلاعات (کتابخانه ای و میدانی و …)، روش تحقیق از بعد تحلیل اطلاعات (همبستگی، علی و …)، روش تحقیق از بعد هدف (کاربردی، نظری و …)، از بعد نوع اطلاعات (پس رویدادی، سری زمانی و …)

 

    ابزار و روش گردآوری اطلاعات

 در این بخش می بایست به روش جمع آوری اطلاعات اشاره شود. معمولا از روش های کتابخانه ای، اسنادی، میدانی و … متناسب با نوع تحقیق بمنظور گردآوری اطلاعات استفاده می شود. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات هم متناسب با رشته و موضوع تحقیق مشخص می شود. ابزارها مواردی نظیر : پایان نامه، کتاب، مقالات مرتبط، اینترنت، منابع کتابخانه ای، آرشیو شرکت مورد مطالعه، بررسی مدارک و اسناد، مصاحبه، پرسش نامه و … می باشند.

 

    متغیرها و مدل مفهومی تحقیق

 در این بخش متغیرهای تحقیق در قالب متغیر وابسته یا اصلی، متغیرهای مستقل یا توضیحی، متغیرهای واسطه ای، متغیرهای کنترلی بیان می گردند. البته در همه تحقیقات با متغیرها روبرو نیستیم. بدنبال ارائه متغیرهای تحقیق، می توان مدل مفهومی تحقیق را نیز در قالب نموداری گرافیکی ارائه نمود. ارائه نمودار گرافیکی مدل تحقیق و جهت ارتباط متغیرها در آن بسیار مهم است و بطور خلاصه به مخاطب می تواند کل تحقیق را بصورت نموداری نشان دهد.

 

    جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری

 در این بخش سه مفهوم مطرح می شود. ابتدا جامعه آماری که سازمان مورد مطالعه (case study) پایان نامه را بیان می کند. جامعه تحقیق می بایست در دسترس و اطلاعات مربوط به آن موجود باشد. با توجه به گستردگی حجم جامعه آماری، معمولا نمونه ای از بطن جامعه انتخاب می شود. با توجه به نوع تحقیق، نمونه آماری انتخاب می گردد. بعنوان مثال تحقیق با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی (موردی دانشجویان دختر) را درنظر بگیرید. در این مورد، دانشجویان دختر دانشگاه های کشور جامعه را تشکیل می دهند ولی می بایست نمونه ای محدودتر انتخاب شود بعنوان مثال دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی و البته با هم می تواند محدودتر شود : دانشجویان دختر رشته فلان دانشگاه فلان. و اما پس از تعیین نمونه، می بایست حجم نمونه و تعداد دقیق آن از روش مناسب (فرمول، جداول آماری و …) مشخص گردد. لازم نیست تعداد دقیق نمونه در پروپوزال اشاره شود و تنها می توان به جامعه و نمونه اشاره نمود و در نهایت روش نمونه گیری نیز مشخص گردد تا در فصل سوم تحقیق، تعداد دقیق نمونه تعیین شود.

 

    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 در این بخش می بایست به ابزارها، مدل ها، آزمون ها، نرم افزارها و الگوریتم هایی که بمنظور تجزیه و تحلیل و بیان رابطه متغیرها و یا مدلسازی تحقیق استفاده می گردند اشاره شود. نوع آمار (توصیفی، استنباطی، هر دو) نیز باید در این بخش مشخص شود. البته با توجه به اینکه انتخاب ابزار دقیق و بهینه جهت تحلیل اطلاعات منوط به نرمالیتی یا عدم نرمالیتی متغیرها، پایایی یا عدم پایایی متغیرها و … می باشد و این نیز منوط به گردآوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق (کتابخانه ای یا میدانی) می باشد و این فرآیند معمولا در فصول سوم و چهارم تحقیق اتفاق می افتد لذا بهتر است در پروپوزال در بخش روش تحلیل، انتخاب روش را مشروط کنیم به نتایج نرمالیتی و پایایی متغیرها در فصل چهارم. بدینگونه که چنانچه داده ها نرمال باشند از آزمون های پارامتریک و چنانچه نرمال نباشند از آزمون های ناپارامتریک استفاده خواهد شد. مگر در شرایطی که مدلسازی یا شبیه سازی صورت می گیرد و ابزار ان (مثل شبکه عصبی، فازی و …) از پیش مشخص است.

 

    محدودیت های تحقیق

 در این قسمت به محدودیت ها و مشکلات احتمالی سر راه تحقیق اشاره می شود.

 

    تعاریف متغیرهای تحقیق

 معمولا در بخش انتهایی پروپوزال می بایست متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق به دو گونه تعریف شوند : نظری و عملیاتی. در تعریف نظری، می بایست از نظریه های معتبر در تعریف موضوع استفاده شود و در پایان تعریف، منبع مقتبس شده ذکر شود. در بخش تعریف عملیاتی می بایست ابزار کاربردی محقق برای متغیر مذکور در این تحقیق ذکر شود. بعنوان مثال واژه “تفکر استراتژیک” را درنظر بگیرید. در تعریف نظری می توان گفت : تفکراستراتژیک فرایندی که مدیران ارشد از آن طریق می توانند «فراتر از بحرانها و فرایندهای مدیریتی روزانه بیندیشند» تا نگرشی متفاوت از سازمان و محیط متغیر آن به دست آورند(گرت، 1995). در تعریف عملیاتی می بایست اشاره شود که در تحقیق مذکور، تفکر استراتژیک از چه طریقی اندازه گیری می شود.

 

    منابع و ماخذ

 در تهیه پروپوزال حتماً از منابع معتبر و قابل ارائه استفاده نمایید. این لیست باید بر طبق حروف الفبا تنظیم شود. که شامل لیست پروژه هایی است که از قبل در این زمینه انجام شده و شما می خواهید برای تحقیق خود از آنها بهره ببرید. نکته مهم این است که تنها منابعی ذکر شوند که در متن پروپوزال از آن استفاده شده و برعکس هر منبعی که در متن پروپوزال بدان اشاره شده حتما در لیست منابع پیدا شود.